MOSAIC Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals Geschäftsführer: Tomasz Owczarski Pädagogische Leitung: Kerstin Orth Projektschulen: Wolfgang Praszel
ADRESSE El Prat de Sant Pere 1 E-17850 Besalú (Girona) Spanien
NAVIGATION
Copyright Mosaic - Avís legal
Mosaic
Avís legal MOSAIC Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals El Prat de Sant Pere 1 E-17850 Besalú (Girona) España - Catalunya Representar de: Tomasz Owczarski Contacte: Tel: 0034 - 972 590 252 Fax: 0034 - 972 590 314 E-Mail: mosaic.oficina@grn.es El lloc web i el domini www.mosaic-eu.de corresponen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals, El Prat de Sant Pere 1, E-17850 Besalú (Girona) España - Catalunya , adreça electrònica mosaic.oficina@grn.es , inscrita al Registre. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals , o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.mosaic-eu.de). Associació Socio- Pedagògica per Relacions Interculturals es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.mosaic-eu.de (framing). PROTECCIÓ DE DADES Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS Tot i que Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals manifesta que les referències de les productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals fins a la contractació expressa d’una comanda. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc. CONDICIONS D’ÚS L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
NAVIGATION
MOSAIC Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals Geschäftsführer: Tomasz Owczarski Pädagogische Leitung: Kerstin Orth Projektschulen: Wolfgang Praszel
ADRESSE El Prat de Sant Pere 1 E-17850 Besalú (Girona) Spanien
Copyright Mosaic - Avís legal
Mosaic
Avís legal MOSAIC Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals El Prat de Sant Pere 1 E-17850 Besalú (Girona) España - Catalunya Representar de: Tomasz Owczarski Contacte: Tel: 0034 - 972 590 252 Fax: 0034 - 972 590 314 E-Mail: mosaic.oficina@grn.es El lloc web i el domini www.mosaic-eu.de corresponen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals, El Prat de Sant Pere 1, E-17850 Besalú (Girona) España - Catalunya , adreça electrònica mosaic.oficina@grn.es , inscrita al Registre. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals , o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.mosaic- eu.de). Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.mosaic-eu.de (framing). PROTECCIÓ DE DADES Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS Tot i que Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals manifesta que les referències de les productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals fins a la contractació expressa d’una comanda. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Associació Socio-Pedagògica per Relacions Interculturals no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc. CONDICIONS D’ÚS L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.